Proč si zřídit pojištění domácnosti?

S provozem domácnosti je spjata celá řada rizik. Pojištěním ochráníte své movité věci, které jsou součástí vybavení Vaší domácnosti nebo zařízení, která slouží k provozu domácnosti.

Pojištěním nejsou chráněny jen věci v samotném bytě, ale i věci umístěné v uzamykatelných nebytových prostorách, například garáže, sklepy apod.

Pojistit je možné:

 • Kuchyňské a jiné přístroje
 • Fotografické přístroje
 • Výpočetní techniku
 • Audiovizuální techniku
 • Šperky
 • Klenoty
 • Jízdní kola
 • Osobní věci členů domácnosti
 • Ceniny
 • Cenné papíry
 • Peníze

Mezi součásti pojištění patří také stavební součásti, které tvoří vnitřní prostory bytu. Pokud v základním pojištění nejsou některé předměty, můžete je obvykle připojistit.

Promyslete také volitelnou možnost pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě.

Na co si dát pozor

Při pojišťování své domácnosti si vždy dejte pozor na následující parametry.

 • Ve větších městech je pojištění dražší
 • Stanovte si odpovídající pojistnou částku
 • V záplavových a povodňových oblastech je nutné zaplatit příplatek a některé lokality jsou nepojistitelné