Nejlevnější pojištění domácnosti

Věci jsou vždy pojišťovány na novou hodnotu, tak aby bylo možné v případě jejich poškození, pořídit věci nové. Například při zasažení nábytku požárem, koupíte nový nábytek, koberce a tak dál, a to i v případě, že jsou věci např. 15 let staré.

Faktory ovlivňující částku pojištění

Cena závisí nejen na výši rozsahu pojistného krytí a Vámi zvolené spoluúčasti, ale také na lokalitě kde se domácnost nachází. Některé lokality, které jsou rizikové z hlediska povodní, bývají nepojistitelné.

Částku, kterou budete pojišťovně pravidelně platit, ovlivňují tyto faktory:

  • Četnost placení pojistného
  • Výše spoluúčasti
  • Místo, kde se domácnost nachází
  • Úroveň zabezpečení domácnosti
  • Výše pojistné částky

Stanovte si odpovídající pojistnou částku

Příliš nízká pojistná částka

Pokud si stanovíte nízkou pojistnou částku (podpojištění), tak při pojistné události obdržíte jen poměrnou část k hodnotě domácnosti.

Příklad

Domácnost má hodnotu 2 mil. Kč, ale vy se pojistíte jen na 200 000 Kč. Utrpíte škodu na domácnosti v hodnotě 200 000 Kč a pojišťovna Vám vyplatí náhradu pouze 20 000 Kč.

Příliš vysoká pojistná částka

V případě, že si domácnost pojistíte na vyšší částku než je její skutečná hodnota, nastává podobný problém. Máte nárok pouze na peněžní plnění ve výši hodnoty domácnosti.

Příklad

Domácnost v hodnotě 2 mil. Kč si pojistíte na 3 mil. Kč. Při pojistné události dojde k úplnému zničení Vaší domácnosti, ale pojišťovna je Vám povinna zaplatit pouze 2 mil. Kč.

Nezapomeňte, že pokud jste pojištěni u více pojišťoven, můžete přijmout náhradu škody jen jednou.