Často kladené dotazy

Je možné si k pojištění domácnosti sjednat i další připojištění?
Ano. Jsou nabízena různá rozšíření v podobě např. pojištění odpovědnosti členů domácnosti nebo úrazové pojištění.
Co pojištění domácnosti chrání?
Pojištění je produkt, který chrání domácnost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelní pohromy, úmyslná poškození, havárie nebo krádeže. Spektrum pojistného je velmi široké a pojistit si lze i jen vybraná rizika.
Pro koho je pojištění domácnosti určeno?
Pojištění je vhodné v podstatě pro každého, kdo bydlí v domácnosti. Rozhodně pojištění nepodceňujte a neriskujte zbytečně svůj majetek, cena za tuto službo nebývá vysoká.
Podle jakých faktorů je určována cena pojištění?
Pojišťovny určují cenu podle četnosti placení pojistného, lokality, výše pojistné částky, úroveň zabezpečení domácnosti a výše spoluúčasti.
Jaké věci je možné pojistit?
Pojistit si můžete peníze, cenné papíry, ceniny, klenoty, šperky, výpočetní techniku, fotografické přístroje, osobní věci členů domácnosti, kuchyňské a jiné přístroje, audiovizuální techniku, jízdní kola a také stavební součásti bytu. Předměty, které nejsou v základním pojištění, je možné obvykle připojistit.
Mohu si pojistit i podnájem?
Ano i v případě, že bydlíte v podnájmu je možné si své vybavení bez problému pojistit.
Co potřebuji k úspěšnému sjednání nejlevnějšího pojištění domácnosti?
Budete potřebovat tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, kompletní adresu a užitnou plochu.
Jak velkou spoluúčast si mám vybrat?
Výše spoluúčasti záleží čistě na Vás, ale samozřejmě platí pravidlo: čím větší spoluúčast, tím menší cena pojištění.
Je možné pojistit i družstevní byt?
Ano, pojistit takový byt je možné.
Pokud mám např. kolo ve sklepě, vztahuje se na něj pojištění domácnosti?
V rámci pojištění domácnosti jsou zahrnuty i sklepní prostory a tak se pojištění vztahuje i na kolo ve sklepě.
Na jak dlouhou dobu se pojištění uzavírá?
Pojištění domácnosti se v zásadě uzavírá na jeden kalendářní rok s automatickou prolongací.
Mohu si samostatně pojistit garáž?
Bohužel, garáž si samostatně pojistit nelze. Garáž bývá součástí pojištění nemovitosti či domácnosti.